MOTO

Tolong menolong kebaikan bersama dunia akhirat

VISI

Membina masyaraakat dengan mendidik individu menjalani kehidupan sebagai hamba dan khalifah Allah yang berkesan

MISI

Mengajak dan melatih individu menjalani kehidupan patuh syariat dan diredhai Allah, serta bermotivasi dan berkebolehan mengajak orang lain kearah matlamat yang sama

MATLAMAT YAYASAN NUSRAH

  • Membantu individu atau golongan sasaran meningkatkan tahap kemantapan aqidah, ibadah dan akhlak.
  • Meningkatkan kekuatan ekonomi sara diri bagi golongan individu dan institusi yang menyumbang kepada masyarakat.
  • Melatih individu menjadi sukarelawan yang mampu mendidik orang lain meningkatkan tahap kemantapan aqidah, ibadah dan akhlak serta ekonomi sara diri.
  • Menjadi jambatan kepada golongan individu atau institusi yang berminat untuk menyalurkan dana atau tenaga kepada kerja-kerja amal yang bermanfaat.