Program/ Aktiviti berunsurkan Kebajikan

  • Aktiviti dan program yang dilaksanakan berkisar mengenai seminar, bengkel dan sebagainya yang bertujuan untuk pembangunan ummah dan kebajikan kepada penduduk setempat atau golongan sasaran.
  • Sumbangan dan Aktiviti yang dianjurkan diserahkan kepada golongan sasaran terutamanya bagi membantu meringankan beban.

Program Kebajikan & Ziarah Masyarakat Orang Asli, Saudara Baru dan Masyarakat Pendalaman

  • Program yang dilaksanakan khusus untuk pembangunan sahsiah diri masyarakat orang asli, saudara baru dan masyarakat pendalaman
  • Kutipan sumbangan dari orang ramai, persendirian dan berkumpulan diserahkan kepada orang asli, saudara baru dan masyarakat pendalaman.
  • Kerjasama penduduk setempat dan orang ramai.